MD-013 B+K LED, beli gabarit, perednji marker sa ugaonim nosačem i kablom

Šifra: 414
Neto cena: 991.67 rsd
PDV: 198.33 rsd
Bruto cena: 1190.00 rsd

MD-013 B+K LED, beli gabarit, perednji marker sa ugaonim nosačem i kablom
int.sif: MD-013 B+K LED